Lone Sjølander

Autoriseret psykolog, mag.art.
Medlem af Dansk Psykolog Forening

Kontakt

OBS! Ny adresse
Boulevarden 16, 1.tv.
9000 Aalborg

Tlf. 98 102460
E-mail: psykolog@lonesjoelander.dk

REFERENCER

Overenskomst med Sygesikringen
Falck Healthcare
Militærpsykologisk Afdeling


FAGLIG BAGGRUND

1986 Magister i psykologi fra Aarhus Universitet
1995 Autoriseret af Dansk Psykolognævn
1996 Godkendt som Specialist i Sundhedspsykologi
2008 Godkendt Supervisor

ARBEJDSOMRÅDER

INDIVIDUEL TERAPI
Individuel terapi af unge og voksne

PARTERAPI
Hvis I oplever, at jeres parforhold er gået i stå, og der er behov for udvikling.
Ved kriser i parforholdet.
Når skilsmisse synes at være den eneste udvej.

SUPERVISION
Psykologer og andre faggrupper som f.eks. læger, sygeplejersker og fysioterapeuter.
Se artikel: ”Supervision i udvikling”, in: Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, Marts 2009.

RÅDGIVNING, UNDERVISNING OG FOREDRAG
om psykologfaglige emner og problemstillinger indenfor sundhedspsykologien.


PSYKOLOGENS PROFIL

I 1988 blev jeg ansat som den første psykolog på en kræftafdeling i Danmark og var med til at udvikle en model for dette arbejde, som omfattede både direkte hjælp til kræftpatienter og deres familier, men også rådgivning og supervision af læger og sygeplejersker vedrørende den psykologiske del af deres arbejde.

Supervision af psykologer og andre faggrupper som læger og sygeplejersker er stadig en vigtig del af mit arbejde, som jeg har videreudviklet, siden jeg i 2000 startede i privat praksis.

Jeg beskæftiger mig nu med mennesker, som har været udsat for traumatiske oplevelser, det kan være mennesker, som er blevet ramt af livstruende sygdom og deres pårørende, men også mennesker, som har været udsat for ulykker og krig.

Arbejdet med behandling af naturlige reaktioner på svære belastninger har desuden omfattet arbejdsrelateret stress, og jeg har i mange år været en del af beredskabet på flere store virksomheder i Aalborg.

I mit arbejde beskæftiger jeg mig desuden med behandling af depression og angst, som nogle gange kan være en følge af langvarige belastninger.

Jeg havde mit faglige afsæt i psykosomatikken og derfor har jeg også årelang erfaring fra arbejdet med mennesker med kronisk sygdom, som f.eks. kroniske smertetilstande.

Det har altid været vigtigt for mig at følge med i udviklingen af mit fag, og jeg har løbende vedligeholdt min uddannelse igennem kurser og supervision. Jeg anvender fortrinsvis en psykodynamisk orienteret metode, men bruger også kognitiv terapi samt narrative og eksistentialistiske teknikker i mit arbejde.

I de senere år er jeg blevet stadig mere optaget af at arbejde med vores relationer til andre mennesker. Det betyder, at parterapi fylder en hel del i mit arbejde, og at jeg i mit individuelle behandlingsarbejde også ser på de nære, betydningsfulde relationer til andre. Undersøgelser viser bl.a., at relationsorienteret psykoterapi er mere virksom end f.eks. kognitiv terapi ved behandling af depressioner.

Der er mange andre situationer, end dem, jeg har nævnt her, hvor man kan miste fodfæstet og have brug for hjælp til at finde vejen igen. Du er altid velkommen til at kontakte mig og tale med mig om netop dit problem. Hvis jeg ikke selv kan hjælpe dig, vil jeg altid gerne henvise til andre kolleger.